LAPPI • LAPLAND • LAPPLAND


10

TEOLLISUUS

INDUSTRI

  FÖRPRODUKTION

  ISOLERING

  TIDNINGS- OCH BOKTRYCKERIER

  MASKIN- OCH METALLINDUSTRI

  HANTVERKS- OCH KONSTINDUSTRI

  TERRASSGLASNING

   LIVSMEDEL

  SNICKARINDUSTRI

  LÄNKAR